Monday , September 25 2023
Home / Uncategorized / HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 CỦA HIỆP HỘI GÂY MÊ TIM MẠCH LỒNG NGỰC CHÂU Á 2022 (ASCA 2022)

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 CỦA HIỆP HỘI GÂY MÊ TIM MẠCH LỒNG NGỰC CHÂU Á 2022 (ASCA 2022)

Hội Nghị Quốc Tế  Lần Thứ 14 Của Hiệp Hội Gây Mê Tim Mạch Lồng Ngực Châu Á 2022 (Asca 2022) kết hợp với Hội nghi khoa học hằng năm lần thứ 96 của Trường Cao Đẳng BS Gây mê Hoàng Gia của Thái Lan, tổ chức tại Chang Mai, Thailand từ 1-4/12/2022.

 

About hgmhs51

Check Also

HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2021

THÔNG BÁO SỐ 1 Vv: Tổ chức Hội nghị khoa học  Gây mê Hồi sức Tp.HCM năm 2021 Kính gửi: –       Ban ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *