Friday , April 19 2024
Home / GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Các bài viết giới thiệu về Hội

ĐỔI TÊN HỘI GMHS TP.HCM

THÔNG BÁO v.v Đổi Tên Hội GMHS Tp.HCM Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM được đổi tên thành  Liên chi Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM theo quyết định số 158-2019/QĐ-HYH do Chủ tịch Hội Y Học Tp.HCM kí ngày 17/12/2019 Các thông tin khác của LCH GMHS Tp.HCM vẫn được ...

Read More »