Thursday , May 23 2024
Home / Uncategorized

Uncategorized

ĐẠI HỘI VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2022

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 1 V.v Tổ chức Đại hội và Hội nghị khoa học Gây mê Hồi sức Tp.HCM năm 2022 Kính gửi: Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế Ban chủ nhiệm khoa GMHS các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế Quý Hội viên/ Bác sĩ/ Điều dưỡng/ ...

Read More »

LÀM THẺ HỘI VIÊN

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO v.v Làm Thẻ Hội Viên Kính gửi:  Quý Hội viên Liên chi Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM Để thuận tiện trong công tác quản lý và thuận lợi cho hội viên trong việc đăng kí tham dự các khoá ...

Read More »

HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2021

THÔNG BÁO SỐ 1 Vv: Tổ chức Hội nghị khoa học  Gây mê Hồi sức Tp.HCM năm 2021 Kính gửi: –       Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế –       Ban chủ nhiệm Khoa GMHS các Bệnh viện/ TT Y tế –       Quý Thành viên Ban chấp hành LCH GMHS Tp.HCM –       Quý Hội viên  Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2021 tại Tp.HCM. Ban Tổ chức xin gửi đến Quý Thầy cô và Anh ...

Read More »

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ 24/10/2020

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KÍNH CHUYỂN ĐẾN QUÍ ĐỒNG NGHIỆP CÁC BÀI BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ. Tổng Hợp Các Bài Báo Cáo Hội Nghị 24/10/2020 https://drive.google.com/drive/folders/1P-gdnxFZmR0KmL0d6X0Gu7OuU_rHxUHF File Tạp chí Y học (GMHS) Phụ bản 24*số 3*2020 https://drive.google.com/drive/folders/1rEneLIW-GaP2nzi3jpFxBarV7_-U09p8

Read More »