Wednesday , March 29 2023
Home / hgmhs51

hgmhs51

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC NGÀY 23/04/2022

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐỒNG HÀNH  TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO  PHIÊN I – SÁNG Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ohh-nacuA96ADKfNz-2s8urz-9KOr8GU?usp=sharing PHIÊN II.A – CHIỀU – HT GARNET Link: https://drive.google.com/drive/folders/1bz7y8Rv5k56UQxDoaIOrKiIhFj8jp0el?usp=sharing PHIÊN II.B – CHIỀU – HT DIAMOND Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing PHIÊN II.C – CHIỀU – HT ONYX Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing

Read More »