Monday , November 28 2022
Home / hgmhs51

hgmhs51

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC NGÀY 23/04/2022

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐỒNG HÀNH  TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO  PHIÊN I – SÁNG Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ohh-nacuA96ADKfNz-2s8urz-9KOr8GU?usp=sharing PHIÊN II.A – CHIỀU – HT GARNET Link: https://drive.google.com/drive/folders/1bz7y8Rv5k56UQxDoaIOrKiIhFj8jp0el?usp=sharing PHIÊN II.B – CHIỀU – HT DIAMOND Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing PHIÊN II.C – CHIỀU – HT ONYX Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing

Read More »

ĐẠI HỘI VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2022

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 1 V.v Tổ chức Đại hội và Hội nghị khoa học Gây mê Hồi sức Tp.HCM năm 2022 Kính gửi: Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế Ban chủ nhiệm khoa GMHS các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế Quý Hội viên/ Bác sĩ/ Điều dưỡng/ ...

Read More »

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

THÔNG BÁO v.v Đề Cử, Ứng Cử Thành Viên Ban Chấp Hành      Kính gửi: Quý Hội viên LCH GMHS Tp.HCM Căn cứ các nghị định, thông tư và điều lệ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ban Chấp hành Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM (sau đây gọi tắt ...

Read More »