Thursday , May 23 2024
Home / HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ

Thông tin về Hội nghị của Hội

HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC NĂM 2023

  Link bài báo cáo: https://drive.google.com/drive/folders/1Sw89kvD6QQNjxM7dcCJ90HU78TE5-lZ2 FONT UTM: Nếu máy thiếu font UTM anh chị vui lòng tải file font chử giải nén. Copy vào font của windows https://hsa.org.vn/wp-content/uploads/2023/05/UTM-font.zip https://download.com.vn/bo-font-utm-88870  

Read More »

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC NGÀY 23/04/2022

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐỒNG HÀNH  TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO  PHIÊN I – SÁNG Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ohh-nacuA96ADKfNz-2s8urz-9KOr8GU?usp=sharing PHIÊN II.A – CHIỀU – HT GARNET Link: https://drive.google.com/drive/folders/1bz7y8Rv5k56UQxDoaIOrKiIhFj8jp0el?usp=sharing PHIÊN II.B – CHIỀU – HT DIAMOND Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing PHIÊN II.C – CHIỀU – HT ONYX Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing

Read More »

ĐẠI HỘI VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2022

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 1 V.v Tổ chức Đại hội và Hội nghị khoa học Gây mê Hồi sức Tp.HCM năm 2022 Kính gửi: Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế Ban chủ nhiệm khoa GMHS các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế Quý Hội viên/ Bác sĩ/ Điều dưỡng/ ...

Read More »

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

THÔNG BÁO v.v Đề Cử, Ứng Cử Thành Viên Ban Chấp Hành      Kính gửi: Quý Hội viên LCH GMHS Tp.HCM Căn cứ các nghị định, thông tư và điều lệ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ban Chấp hành Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM (sau đây gọi tắt ...

Read More »

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỘI GÂY MÊ NHI CHÂU Á 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Topic: UPDATE ON BEST PRACTISES. THE IMPACT OF COVID 19 ON PAEDIATRIC ANAESTHESIA IN ASIAN COUNTRIES.   Description: ASPA-FLEX (Focused, Learning, Education, and Experiences) WEBINAR SERIES – FREE FOR ALL Organised by Asian Society of Paediatric Anaesthesologists e-Education Committee Date/Time: Jul 19, 2020 05:00 PM in Singapore https://aspa-2000.com/2020/06/27/aspa-flex-webinar-series-launch/ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TRỰC ...

Read More »

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2020

HỘI Y HỌC TP.HCM LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2020 Kính gửi: –  Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế       –  Quý Thành viên Ban chấp hành Hội GMHS Tp.HCM       –  Quý Hội viên            Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM (Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM) dự kiến ...

Read More »