Thursday , May 23 2024
Home / HỘI NGHỊ / TỔNG HỢP BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ GMHS 2019

TỔNG HỢP BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ GMHS 2019


Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2109 kính gửi đến Quý Hội viên Hội GMHS TpHCM cùng Quý Đại biểu tham dự Hội nghị tổng hợp các bài báo cáo trong hội nghị theo các phiên làm việc.

Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phiên sáng 17-08-2019

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1M_AvUQAZP1CLWDQwscU_mUsx_6W9DAPC

Phiên chiều sảnh DIWA 1

Link: https://drive.google.com/drive/folders/13_K0ChMttoY0n07QL3QIXZsbpiyZ8-RG

Phiên chiều sảnh DIWA 2

Link: https://drive.google.com/drive/folders/12B0m35GmNDsU_B6rwoiKWcv_qTD1IDao

Phiên chiều sảnh ALPAS 2

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DN-dxXuH0MOS00cvqAI6TKF9KLSJFzUM

About hgmhs51

Check Also

Điều Kiện Thực Hiện Kỹ Thuật Có Sử Dụng Phương Pháp Vô Cảm Bằng An Thần Đường Tĩnh Mạch Tại Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh Không Có Giường Bệnh Nội Trú

https://nghiepvuy.medinet.gov.vn/linh-vuc-dieu-tri/tphcm-dieu-kien-thuc-hien-ky-thuat-co-su-dung-phuong-phap-vo-cam-bang-an-than-d-cmobile4524-69119.aspx  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *