Monday , September 25 2023
Home / Uncategorized / TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ 24/10/2020

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ 24/10/2020

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KÍNH CHUYỂN ĐẾN QUÍ ĐỒNG NGHIỆP CÁC BÀI BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ.

Tổng Hợp Các Bài Báo Cáo Hội Nghị 24/10/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1P-gdnxFZmR0KmL0d6X0Gu7OuU_rHxUHF

File Tạp chí Y học (GMHS) Phụ bản 24*số 3*2020

https://drive.google.com/drive/folders/1rEneLIW-GaP2nzi3jpFxBarV7_-U09p8

About hgmhs51

Check Also

LÀM THẺ HỘI VIÊN

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO v.v Làm Thẻ Hội ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *