Monday , December 11 2023
Home / ĐÀO TẠO / CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC HÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC TẠI ĐÔNG NAM Á

CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC HÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC TẠI ĐÔNG NAM Á

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC LIÊN KẾT VỚI PHÁP

“Cập Nhật Kiến Thức Thực Hành Gây Mê Hồi Sức Tại Đông Nam Á”

 

About hgmhs51

Check Also

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ” GÂY MÊ HỒI SỨC NHI CƠ BẢN” 2023

LỚP HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC  “GÂY MÊ HỒI SỨC NHI CƠ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *