Monday , September 26 2022
Home / ĐÀO TẠO / CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC HÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC TẠI ĐÔNG NAM Á

CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC HÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC TẠI ĐÔNG NAM Á

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC LIÊN KẾT VỚI PHÁP

“Cập Nhật Kiến Thức Thực Hành Gây Mê Hồi Sức Tại Đông Nam Á”

 

About hgmhs51

Check Also

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 06 NĂM 2021

Liên Chi Hội Gây Mê Hồi Sức THÔNG BÁO Chiêu sinh khoá huấn luyện qua ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *