Tuesday , June 25 2024
Home / ĐÀO TẠO / CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC HÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC TẠI ĐÔNG NAM Á

CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC HÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC TẠI ĐÔNG NAM Á

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC LIÊN KẾT VỚI PHÁP

“Cập Nhật Kiến Thức Thực Hành Gây Mê Hồi Sức Tại Đông Nam Á”

 

About hgmhs51

Check Also

CẬP NHẬT KIẾN THỨC SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC NGOẠI KHOA

       Do nhu cầu cập nhật kiến thức về sử dụng kháng sinh đúng trong ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *