Sunday , May 22 2022
Home / HỘI NGHỊ / TỔNG HỢP BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ GMHS 2019

TỔNG HỢP BÀI BÁO CÁO HỘI NGHỊ GMHS 2019


Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2109 kính gửi đến Quý Hội viên Hội GMHS TpHCM cùng Quý Đại biểu tham dự Hội nghị tổng hợp các bài báo cáo trong hội nghị theo các phiên làm việc.

Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Phiên sáng 17-08-2019

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1M_AvUQAZP1CLWDQwscU_mUsx_6W9DAPC

Phiên chiều sảnh DIWA 1

Link: https://drive.google.com/drive/folders/13_K0ChMttoY0n07QL3QIXZsbpiyZ8-RG

Phiên chiều sảnh DIWA 2

Link: https://drive.google.com/drive/folders/12B0m35GmNDsU_B6rwoiKWcv_qTD1IDao

Phiên chiều sảnh ALPAS 2

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DN-dxXuH0MOS00cvqAI6TKF9KLSJFzUM

About hgmhs51

Check Also

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 06 NĂM 2021

Liên Chi Hội Gây Mê Hồi Sức THÔNG BÁO Chiêu sinh khoá huấn luyện qua ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *