Friday , April 19 2024
Home / HƯỚNG DẪN / Điều Kiện Thực Hiện Kỹ Thuật Có Sử Dụng Phương Pháp Vô Cảm Bằng An Thần Đường Tĩnh Mạch Tại Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh Không Có Giường Bệnh Nội Trú

About hgmhs51

Check Also

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 CỦA HIỆP HỘI GÂY MÊ TIM MẠCH LỒNG NGỰC CHÂU Á 2022 (ASCA 2022)

Hội Nghị Quốc Tế  Lần Thứ 14 Của Hiệp Hội Gây Mê Tim Mạch Lồng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *