Wednesday , March 29 2023
Home / HỘI NGHỊ / CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC NGÀY 23/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC NGÀY 23/04/2022

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐỒNG HÀNH 

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO 

PHIÊN I – SÁNG

Linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1Ohh-nacuA96ADKfNz-2s8urz-9KOr8GU?usp=sharing

PHIÊN II.A – CHIỀU – HT GARNET

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1bz7y8Rv5k56UQxDoaIOrKiIhFj8jp0el?usp=sharing

PHIÊN II.B – CHIỀU – HT DIAMOND

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing

PHIÊN II.C – CHIỀU – HT ONYX

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aouJO9esLY51OPNXtuuRiJfqVoBCOAKo?usp=sharing

About hgmhs51

Check Also

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

THÔNG BÁO v.v Đề Cử, Ứng Cử Thành Viên Ban Chấp Hành      Kính gửi: Quý Hội ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *