Tuesday , June 25 2024
Home / HỘI NGHỊ / ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

THÔNG BÁO

v.v Đề Cử, Ứng Cử Thành Viên Ban Chấp Hành

     Kính gửi: Quý Hội viên LCH GMHS Tp.HCM

Căn cứ các nghị định, thông tư và điều lệ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Ban Chấp hành Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM (sau đây gọi tắt là Hội) tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kì 2021-2026 vào tháng 8 năm 2021.

Kính mời quý Đơn vị, quý Hội viên đề cử hoặc tự ứng cử thành viên tham gia vào Ban chấp hành Hội bằng cách gửi thông tin ứng viên theo mẫu Lý lịch đính kèm qua đường dẫn:

Link gửi thông tin Đề cử/ Ứng cử thành viên BCH

Hạn cuối nhận thông tin đề cử, ứng cử: 31/05/2021

Một vài thông tin về điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Ban chấp hành:

–     Là công dân Việt Nam hiện đang làm việc và có chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành gây mê hồi sức, thuộc lĩnh vực công và tư, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tự nguyện tham gia vào Ban chấp hành Hội

–     Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; Tập hợp, đoàn kết hội viên; vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội. Tham gia quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội

–     Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội

Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM rất mong nhận được phản hồi từ Quý đồng nghiệp.

Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng  04  năm 2021

ĐẠI DIỆN LCH GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM  

BS.CKII. NGUYỄN NGỌC ANH

PHIẾU LÝ LỊCH CÁ NHÂN

About hgmhs51

Check Also

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC NGÀY 23/04/2022

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐỒNG HÀNH  TỔNG HỢP CÁC BÀI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *