Monday , January 24 2022
Home / Uncategorized

Uncategorized

HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2021

THÔNG BÁO SỐ 1 Vv: Tổ chức Hội nghị khoa học  Gây mê Hồi sức Tp.HCM năm 2021 Kính gửi: –       Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế –       Ban chủ nhiệm Khoa GMHS các Bệnh viện/ TT Y tế –       Quý Thành viên Ban chấp hành LCH GMHS Tp.HCM –       Quý Hội viên  Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2021 tại Tp.HCM. Ban Tổ chức xin gửi đến Quý Thầy cô và Anh ...

Read More »

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ 24/10/2020

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KÍNH CHUYỂN ĐẾN QUÍ ĐỒNG NGHIỆP CÁC BÀI BÁO CÁO TRONG HỘI NGHỊ. Tổng Hợp Các Bài Báo Cáo Hội Nghị 24/10/2020 https://drive.google.com/drive/folders/1P-gdnxFZmR0KmL0d6X0Gu7OuU_rHxUHF File Tạp chí Y học (GMHS) Phụ bản 24*số 3*2020 https://drive.google.com/drive/folders/1rEneLIW-GaP2nzi3jpFxBarV7_-U09p8

Read More »

DỜI NGÀY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC GMHS TP.HCM NĂM 2020

HỘI Y HỌC TP.HCM LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ———— THÔNG BÁO v.v Dời Ngày Tổ Chức Hội Nghị Khoa Học GMHS Tp.HCM Năm 2020 Kính gửi:    –         Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế –         Quý Thầy cô/ Anh chị Báo cáo viên –         Quý Hội viên  Thực hiên theo chỉ đạo số ...

Read More »

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2020

HỘI Y HỌC TP.HCM LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2020 Kính gửi: –  Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế       –  Quý Thành viên Ban chấp hành Hội GMHS Tp.HCM       –  Quý Hội viên            Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM (Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM) dự kiến ...

Read More »

ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN BẰNG C-MAC CHO NGƯỜI BỆNH NGHI NHIỄM SARS-CoV-2

https://umceduvn-my.sharepoint.com/personal/van_nt_umc_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvan%5Fnt%5Fumc%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2FVideo%20dat%20NKQ%20Final%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fvan%5Fnt%5Fumc%5Fedu%5Fvn%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly91bWNlZHV2bi1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovZy9wZXJzb25hbC92YW5fbnRfdW1jX2VkdV92bi9FWVJUVzRqUDJucEprRlNJNlVrNXJvd0JDMnE2SVdiZjJUZVpFLS1xLW1Vem93P3J0aW1lPWFLaFljNVhiMTBn

Read More »