Friday , May 24 2019
Home / HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ

Thông tin về Hội nghị của Hội

HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2019

HỘI Y HỌC TP.HCM HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2019 Kính gửi:    –  Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế               –  Thành viên Ban chấp hành Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM               –  Quý Hội viên Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM           Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên ...

Read More »

HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2018

HỘI Y HỌC TP.HCM HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————-   THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM  NĂM 2018   Kính gửi:   –   Ban giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế                –      Thành viên Ban chấp hành Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM                –      Quý Hội viên Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM             Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM ...

Read More »