Sunday , July 3 2022
Home / GIỚI THIỆU / ĐỔI TÊN HỘI GMHS TP.HCM

ĐỔI TÊN HỘI GMHS TP.HCM

THÔNG BÁO

v.v Đổi Tên Hội GMHS Tp.HCM

Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM được đổi tên thành  Liên chi Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM theo quyết định số 158-2019/QĐ-HYH do Chủ tịch Hội Y Học Tp.HCM kí ngày 17/12/2019

Các thông tin khác của LCH GMHS Tp.HCM vẫn được giữ như cũ, cụ thể:

Trang web: http://www.hsa.org.vn

Thông tin tài khoản: Liên chi Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM

Số tài khoản 0071004914697 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp.HCM

Trân trọng.

About hgmhs51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *