Saturday , September 21 2019
Home / ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

CHIÊU SINH LỚP GÂY MÊ NHI, THÁNG 5/ 2017

CHƯƠNG TRÌNH GÂY MÊ HỒI SỨC NHI 2017 ĐÀO TẠO LIÊN TỤC SAU ĐẠI HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC  PHẪU THUẬT RĂNG HÀM MẶT & PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC VÀ GIẢM ĐAU SAU MỔ Ở TRẺ EM 15/5 -19/5/2017 Giảng viên:           GS William Denman           BS Omar Pardesi Bệnh viện ...

Read More »

CHIÊU SINH KHÓA HUẤN LUYỆN QUA INTERNET VỀ GÂY MÊ HỒI SỨC SƠ SINH

GÂY MÊ HỒI SỨC SƠ SINH

Khi đăng ký vui lòng ghi thông tin theo mẫu phiếu ghi danh sau và gửi về email: bmgmhscme@gmail.com MẪU PHIẾU GHI DANH   Họ và tên : …………………………………….. Ngày tháng năm sinh: …………………………….. Nơi sinh: ……………………. Trình độ chuyên môn : ………………………… Đơn vị công tác : …………………………………………………………. Địa chỉ ...

Read More »