Monday , September 25 2023
Home / ĐÀO TẠO / CHIÊU SINH KHÓA HUẤN LUYỆN QUA INTERNET VỀ GÂY MÊ HỒI SỨC SƠ SINH

CHIÊU SINH KHÓA HUẤN LUYỆN QUA INTERNET VỀ GÂY MÊ HỒI SỨC SƠ SINH

Khi đăng ký vui lòng ghi thông tin theo mẫu phiếu ghi danh sau và gửi về email: bmgmhscme@gmail.com

MẪU PHIẾU GHI DANH

 

Họ và tên : ……………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………….. Nơi sinh: …………………….

Trình độ chuyên môn : …………………………

Đơn vị công tác : ………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………..……..  ………………………………………………………………

Số điện thoại :.. ………………………………………………………………

E mail : ………………………………………………………………………

 

About hgmhs51

Check Also

Tổng Hợp Các Chuyên Đề Gây Mê – Hồi Sức

Link tài liệu tham khảo: https://drive.google.com/drive/folders/1-43hEgR04m7Br5abzJzVP-VjH5ovWzxq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *