Thursday , August 11 2022
Home / NGHIÊN CỨU / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY TÊ TUỶ SỐNG BẰNG LEVOBUPIVACAINE LIỀU THẤP KẾT HỢP SUFENTANIL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

Check Also

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HẠ PHOSPHO MÁU Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *