Saturday , April 4 2020
Home / NGHIÊN CỨU / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY TÊ TUỶ SỐNG BẰNG LEVOBUPIVACAINE LIỀU THẤP KẾT HỢP SUFENTANIL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BIS TRONG GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH BẰNG PROPOFOL TRÊN PHẪU THUẬT U TUYẾN YÊN QUA MŨI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *