Saturday , September 21 2019
Home / ĐÀO TẠO / CHIÊU SINH KHÓA HUẤN LUYỆN QUA INTERNET VỀ GÂY MÊ HỒI SỨC SƠ SINH

CHIÊU SINH KHÓA HUẤN LUYỆN QUA INTERNET VỀ GÂY MÊ HỒI SỨC SƠ SINH

Khi đăng ký vui lòng ghi thông tin theo mẫu phiếu ghi danh sau và gửi về email: bmgmhscme@gmail.com

MẪU PHIẾU GHI DANH

 

Họ và tên : ……………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………….. Nơi sinh: …………………….

Trình độ chuyên môn : …………………………

Đơn vị công tác : ………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………..……..  ………………………………………………………………

Số điện thoại :.. ………………………………………………………………

E mail : ………………………………………………………………………

 

About hgmhs51

Check Also

CHIÊU SINH KHÓA HUẤN LUYỆN QUA INTERNET “GÂY MÊ HỒI SỨC TRẺ EM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *