Wednesday , July 17 2019
Home / NGHIÊN CỨU / ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY TÊ TUỶ SỐNG BẰNG LEVOBUPIVACAINE LIỀU THẤP KẾT HỢP SUFENTANIL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHỐI HỢP LEVOBUPIVACAINE VỚI FENTANYL TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG MỔ SA SINH DỤC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *