Friday , May 24 2019
Home / SỰ KIỆN SẮP TỚI

SỰ KIỆN SẮP TỚI

HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2019

HỘI Y HỌC TP.HCM HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2019 Kính gửi:    –  Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế               –  Thành viên Ban chấp hành Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM               –  Quý Hội viên Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM           Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên ...

Read More »
ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC 2017

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC 2017

HỘI Y HỌC TP.HCM HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM —————————————                      THÔNG BÁO v.v đăng kí tham dự hội nghị GMHS 2017                               Kính gửi: –  Quý Đại Biểu và Hội Viên Hội GMHS Tp.HCM              Hội Gây Mê Hồi Sức Tp.HCM tổ chức hội nghị ...

Read More »

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TAKEDA 2018

Tổng hội Y học Việt Nam (THYHVN) thông báo đến các Hội thành viên, Hội Chuyên khoa Trung ương, Hội Y học tỉnh/thành phố và toàn thể hội viên những thông tin về học bổng Takeda như sau:  Chương trình học bổng của Tổ chức Takeda nhằm cấp học bổng ...

Read More »