Monday , January 24 2022
Home / SỰ KIỆN SẮP TỚI

SỰ KIỆN SẮP TỚI

HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2021

THÔNG BÁO SỐ 1 Vv: Tổ chức Hội nghị khoa học  Gây mê Hồi sức Tp.HCM năm 2021 Kính gửi: –       Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế –       Ban chủ nhiệm Khoa GMHS các Bệnh viện/ TT Y tế –       Quý Thành viên Ban chấp hành LCH GMHS Tp.HCM –       Quý Hội viên  Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2021 tại Tp.HCM. Ban Tổ chức xin gửi đến Quý Thầy cô và Anh ...

Read More »

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỘI GÂY MÊ NHI CHÂU Á 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Topic: UPDATE ON BEST PRACTISES. THE IMPACT OF COVID 19 ON PAEDIATRIC ANAESTHESIA IN ASIAN COUNTRIES.   Description: ASPA-FLEX (Focused, Learning, Education, and Experiences) WEBINAR SERIES – FREE FOR ALL Organised by Asian Society of Paediatric Anaesthesologists e-Education Committee Date/Time: Jul 19, 2020 05:00 PM in Singapore https://aspa-2000.com/2020/06/27/aspa-flex-webinar-series-launch/ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TRỰC ...

Read More »

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2020

HỘI Y HỌC TP.HCM LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————- THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2020 Kính gửi: –  Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế       –  Quý Thành viên Ban chấp hành Hội GMHS Tp.HCM       –  Quý Hội viên            Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM (Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM) dự kiến ...

Read More »