Sunday , December 5 2021
Home / ĐÀO TẠO / GÂY MÊ HỒI SỨC BỆNH LÝ GAN – SỬ DỤNG SIÊU ÂM TRONG GÂY MÊ VÀ GÂY TÊ VÙNG TRẺ EM

GÂY MÊ HỒI SỨC BỆNH LÝ GAN – SỬ DỤNG SIÊU ÂM TRONG GÂY MÊ VÀ GÂY TÊ VÙNG TRẺ EM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC SAU ĐẠI HỌC

“GÂY MÊ HỒI SỨC BỆNH LÝ GAN – SỬ DỤNG SIÊU ÂM TRONG GÂY MÊ VÀ GÂY TÊ VÙNG TRẺ EM”

19/10/2017 – 20/10/2017

 

Giảng viên : BS Thierry Pirotte

 

Sáng 8.00-11.30 và Chiều 13.30-16.00.

Nội dung giảng dạy: Lý thuyết và thực hành trên người mẫu.

 

Thứ năm 19/10/2017 :

1/ Gây mê và bệnh gan

– Gây mê cho phẫu thuật ghép gan

– Đường vào mạch máu khó: sự đóng góp của hướng dẫn siêu âm ( mạch máu ngoại vi và mạch máu trung tâm)

– Chỉ định khác của siêu âm: tràn dịch màng bụng và tràn dịch, tưới máu não.

 

Thứ sáu 20/10/2017

2/ Sử dụng máy siêu âm trong gây mê trẻ em

– Tê thần kinh ngoại vi

– Gây tê thành bụng

– Tê trục thần kinh trung ương

– Đánh giá dạ dày: dạ dày trống ? : bệnh nhi mổ cấp cứu và chương trình)

 

PHIẾU GHI DANH

 

Họ và tên : ……………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………….. Nơi sinh: …………………….

Trình độ chuyên môn : Định hướng €  CK I €  CK II €   BS nội trú €  Đang học €

Năm tốt nghiệp đại học Y khoa : …………………Nơi đào tạo:  ………………………

Chính quy €   Chuyên tu  €    Liên thông €

Đơn vị công tác : ………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………..……..

………………………………………………………………

Số điện thoại :.. ………………………………………………………………

E mail : ……………… ………………………………………………………

 

link:       https://drive.google.com/file/d/0B5lqW-T4J5x_LWVzTGN1Ym5OcEk/view?usp=sharing

 

 

 

 

Check Also

ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN BẰNG C-MAC CHO NGƯỜI BỆNH NGHI NHIỄM SARS-CoV-2

https://umceduvn-my.sharepoint.com/personal/van_nt_umc_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvan%5Fnt%5Fumc%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2FVideo%20dat%20NKQ%20Final%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fvan%5Fnt%5Fumc%5Fedu%5Fvn%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly91bWNlZHV2bi1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovZy9wZXJzb25hbC92YW5fbnRfdW1jX2VkdV92bi9FWVJUVzRqUDJucEprRlNJNlVrNXJvd0JDMnE2SVdiZjJUZVpFLS1xLW1Vem93P3J0aW1lPWFLaFljNVhiMTBn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *