Saturday , August 24 2019
Home / 2018 / March

Monthly Archives: March 2018

HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2018

HỘI Y HỌC TP.HCM HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM ————-   THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM  NĂM 2018   Kính gửi:   –   Ban giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế                –      Thành viên Ban chấp hành Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM                –      Quý Hội viên Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM             Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM ...

Read More »