Saturday , September 21 2019
Home / 2017

Yearly Archives: 2017

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC 2017

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC 2017

HỘI Y HỌC TP.HCM HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM —————————————                      THÔNG BÁO v.v đăng kí tham dự hội nghị GMHS 2017                               Kính gửi: –  Quý Đại Biểu và Hội Viên Hội GMHS Tp.HCM              Hội Gây Mê Hồi Sức Tp.HCM tổ chức hội nghị ...

Read More »